Karten.nl

Hartelijk welkom op DE site voor kartend Nederland; www.karten.nl, een site waarop u alle "ins and outs" van karting kunt vinden; een Gids door Kartland.

We signaleerden een toename in de vraag naar een site waar je voor alles wat met karten te maken heeft terecht kunt. Teveel mensen waren op zoek naar informatie over karten; de informatie over kartbanen, competities, losse races, karts, klassen, prijzen, kleding, cursussen, kartwinkels, teams, importeurs, noem maar op. Informatie die voor veel "insiders" al vaak niet te vinden is, laat staan voor degenen die een instap in welke vorm van karting dan ook willen maken.

De redactie van Karten.nl bestaat uit liefhebbers van dit geweldige spel, van deze geweldige sport. We hopen dat onze bijdrage aan de kartsport er mede toe mag bijdragen dat u ook met dit gezonde virus wordt besmet. Want wat is het spelletje mooi!

Karten.nl geeft u naar onze overtuiging veel antwoorden op de vragen die bij u leven. Mocht u toch nog iets missen, bericht u ons vooral en we zullen u zo snel mogelijk van een passend antwoord voorzien.